[VIDEO] Sholawat Asyghil, Lirik Text dan Artinya

[VIDEO] Sholawat Asyghil, Lirik Text dan Artinya

Sholawat Asyghil, Lirik Text dan Artinya ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰَ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ، ﻭَﺃَﺷْﻐِﻞِ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﺑِﺎﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﻭَﺃَﺧْﺮِ...