Arti Per Kata Surat Ali Imran Ayat 159: Menjaga Persatuan dan Kebijaksanaan dalam Beragama

Makna Ayat 159 Surat Ali Imran

Assalamualaikum, Hi Readers! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang arti per kata dari ayat 159 dalam surat Ali Imran. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kebijaksanaan dalam beragama.Surat Ali Imran ayat 159 berbunyi: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”.

Penjelasan Arti Per Kata Surat Ali Imran Ayat 159

1. “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.”Kata “rahmat” di sini merujuk pada kasih sayang Allah yang melimpah kepada manusia. Maka, Allah meminta kita untuk berlaku lemah lembut terhadap sesama manusia karena itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kita terhadap kasih sayang Allah.2. “Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”Maksud dari kata “bersikap keras dan berhati kasar” adalah sikap kasar dan tidak sabar dalam berbicara dan bertindak. Jika kita bersikap seperti itu, maka orang lain akan merasa tidak nyaman dan menjauh dari kita.3. “Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,”Allah meminta kita untuk memaafkan orang lain dan memohonkan ampun bagi mereka yang melakukan kesalahan. Dengan memaafkan, kita dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati.4. “dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”Kata “musyawarah” dalam ayat ini mengacu pada proses berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Dalam beragama, musyawarah sangat penting untuk menghindari perpecahan dan membangun persatuan.5. “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.”Maksud dari kata “membulatkan tekad” adalah membuat keputusan yang tegas dan mantap. Allah meminta kita untuk bertawakal pada-Nya dalam menjalankan keputusan tersebut.6. “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”Kata “bertawakkal” dalam ayat ini merujuk pada kepercayaan kita kepada Allah. Allah menyukai orang yang mempercayai-Nya dan berserah diri pada-Nya dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.

Kesimpulan

Dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kebijaksanaan dalam beragama. Kita harus berlaku lemah lembut terhadap sesama manusia, memaafkan dan memohonkan ampun bagi orang lain, serta bermusyawarah dalam mencapai kesepakatan. Selain itu, kita juga harus membuat keputusan yang tegas dan mantap serta bertawakal pada Allah. Semoga artikel ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Islam. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi di artikel menarik berikutnya!